Elektrownia Wodna Kasztanowo

Ekologiczna energia elektryczna. Energia odnawialna.
Zielona energia.

Ochrona środowiska przyrodniczego.
Edukacja ekologiczna.
Edukacja środowiskowa.

"100% energii odnawialnej Vision energii dla Unii Europejskiej"
patrz: EREC - Europejska Rada Energii Odnawialnej
http://www.erec.org/
Strona jest utrzymywana w systemie vFIRMA