Elektrownia Wodna Kasztanowo

Elektrownia Wodna Kasztanowo powstała w 1902 roku. W okresie lat 1944-1950 budynek elektrowni został rozebrany i doszczętnie zniszczony. Po trzech latach odbudowy EW Kasztanowo w dniu 19.09.1989r została oficjalnie przyłączona do sieci państwowej ZE Olsztyn. Obecnie roczna produkcja to ok. 400 MWh czystej ekologicznie energii elektrycznej. MEW stoi na wyspie przy Rezerwacie przyrody "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce" oraz w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki. Tereny przyległe do rzeki objęte są specjalną ochroną ptaków oraz siedlisk - NATURA 2000.
Zachowanie ustabilizowanych ekosystemów oraz walorów przyrodniczych i historycznych obiektu jest jednym z zasadniczych priorytetów w działalności elektrowni.
Tutaj od ponad 100 lat technika łączy się z przyrodą w wzajemnej zgodzie i poszanowaniu. Elektrownia jest w wykazie Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej.

23552
Strona jest utrzymywana w systemie vFIRMA